Regulamentul

1. Concursul  Internațional al Tinerilor Pianiști «Merci, Maestro!» se adresează pianiștilor de toate naționalitățile. Concursul va avea loc la Bruxelles, în Belgia, în perioada 20-22 aprilie 2018. Se va desfășura în

 • Maison communale de Woluwe-Saint-Lambert, av.P. Hymans 2, 1200 Bruxelles
 • Piano’s Maene Brussels, Rue de l’Argonne 37, 1060 Bruxelles
 • Concertul de Gala: Hôtel de ville de Bruxelles, Grande Place

2. Concursul cuprinde diferite categorii, după cum urmează :

 • Categoria A : candidați care la data concursului au 10 ani sau mai puțin
 • Categoria B  : candidați care la data concursului au intre 11 și 14 ani
 • Categoria C  : candidați care la data concursului au intre 15 și 20 ani inclusiv

3. Concursul cuprinde o primă probă și o etapă finală în fiecare dintre categorii. Toate probele sunt deschise gratuit publicului.

4. Premii :

Categoria A :

 • Premiul întâi : 200 Euros
 • Premiul al doilea : 150 Euros
 • Premiul al treilea : 100 Euros

Categoria B :

 • Premiul întâi : 400 Euros
 • Premiul al doilea : 300 Euros
 • Premiul al treilea : 200 Euros

Categoria C :

 • Premiul întâi : 600 Euros
 • Premiul al doilea : 400 Euros
 • Premiul al treilea : 250 Euros

În cazul în care mai mulți câștigători primesc același număr de puncte, premiul se distribuie între ei în proporții egale. Unii câștigători vor primi burse de studiu pentru a participa la un masterclass cu pianiști recunoscuți.

Toți finaliștii vor primi o diplomă. Certificatul de participare va fi distribuit participanților care nu au trecut in finală, după anunțarea rezultatelor primei etape.

5. Taxă de participare :

 • Categoria A : 60 Euros
 • Categoria B : 70 Euros
 • Categoria C : 80 Euros

Se va achita în contul  « Ecole de musique Tchaikovsky  » Bank: ING;  IBAN:  BE94 3101 7895 7814 ; BIC: BBRUBEBB, cu mențiunea «Merci, Maestro!» însoțită de numele și prenumele candidatului. Atenție! Toate taxele legate de efectuarea viramentului bancar trebuie suportate de către participant.

6. Candidații vor completa online formularul de înscriere. Fiecare candidat va anexa a formularul de înscriere in format JPEG o poză color care poate fi utilizată în scopuri publicitare, împreuna cu copia/ile pașaportului sau CI-ului candidatului și a persoanei care îl/o însoțește. Formularele candidaților împreuna cu restul documentelor vor fi trimise pe adresa de mail : info@mercimaestro.be.

Data limită pentru înscriere este de 1 februarie 2018 pentru rezidenții țărilor terțe (în afara Uniunii Europene) și de 1 martie 2018 pentru rezidenții europeni.

Administrația concursului își rezervă dreptul de a încheia înscrierea înainte de termen, dacă este atins numărul maxim de candidați.

* Atenție! Participanții care au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul belgian vor primii scrisoarea de invitație doar după achitarea taxei de înscriere.

7. Operele vor fi cântate din memorie. Programul finalei va putea cuprinde, eventual, o operă din programul prezentat în selecție.

8. Nici o modificare a programului nu va fi autorizată după data de 1 februarie 2018 pentru rezidenții țarilor non-europene și după 1 martie 2018 pentru rezidenții europeni.

9. Laureații se obligă sa participe gratuit la concertul laureaților.

10. Costurile de deplasare și de sejur sunt suportate de candidat. În același timp, candidații pot solicita să fie găzduiți gratuit într-o familie selecționată de către noi.

* Atenție! Dacă doriți sa fiți găzduit de către o familie, trebuie să trimiteți o cerere de obținere de gazdă în familie după ce ați primit confirmarea de participare. Formularul trebuit trimis cât mai repede posibil, având în vedere că locurile sunt limitate. Data limită pentru înscriere este de 15 ianuarie 2018 (Formular completat, fotografie, copii după pașapoarte/cărți de identitate, dovada plății taxei de participare).

Fiecare participant care dorește să fie primit de către o familie trebuie sa achite o garanție de 50 de euro. Aceasta trebuie plătită după confirmarea înscrierii la concurs și va fi returnată doar în numerar in ziua de după Concertul de Gală, la secretariatul concursului 09h00-10h00 (în cazul in care proprietatea familiei nu a fost deteriorată). In cazul în care participantul refuză să participe la concurs, suma nu va fi returnată.

Găzduirea în familie este posibilă doar pe perioada desfășurării concursului:

▪   19 aprilie 2018: sosirea (după înscrierea la administrația școlii, l’École de Musique Tchaikovsky)

▪   23 aprilie 2018: plecarea.

Nu este posibilă prelungirea șederii în familie. Participanții care doresc să își prelungească șederea în Bruxelles, trebuie să rezerve o camera de hotel.

Participanții care vor fi găzduiți în familii trebuie să se prezinte mai întâi la administrația școlii unde vor primi instrucțiunile necesare.

 

Informații complementare:

Găzduirea în familie este un angajament formal de a primi în domiciliul său două sau trei persoane în mod benevol ți fără alte obligații.

Cheltuielile legate de mâncare, transport, transfer de la aeroport sau alte cheltuieli legate de ședere sunt suportate de persoana găzduită.

 

11. Candidații trebuie sa fie prezenți cu cel puțin o ora înainte de prestație.

12. Candidatul decide ordinea pieselor cantate.

13. Profesorul nu poate sa fie în preajma candidatului în timpul prestației.

14. Dacă unul dintre candidați a fost elevul unuia din membrilor juriului, cel din urmă nu poate nota prestația acestuia.

15. Candidatul care a obținut deja un premiu, nu mai poate concura în aceeași categorie.

16. Este interzis fotografierea și filmarea în timpul concursului. Conducerea concursului își rezerva orice drept de fotografiere, înregistrare sau difuzare a tuturor părților din concurs.

17. Juriul est format din muzicieni de renume internațional.

18. Decizia juriului este definitivă. Juriul poate decide de a nu acorda premiul la oricare din categorii. În cazul voturilor la egalitatem Președintele juriului are votul decisiv.

19. «Merci, Maestro!» își rezervă drepturile de transmisie radio și TV fără remunerația candidaților.

20. «Merci, Maestro!» își rezervă dreptul de a schimba regulamentul în interesul concursului.

21. În cazul neparticipării la concurs, taxa de participare NU est rambursabilă.

22. Toate piesele trebuie sa fie aprobate de juriu și trebuie sa facă parte din repertoriul editat.

23. Juriul fiecărei probe poate sa aleagă programul.

24. Numele finaliștilor vor fi anunțate după ce toți candidații din categoria respectivă au trecut probele.

25. Trecerea se va face în ordine alfabetica. Totodată conducerea își rezerva dreptul de a face modificări.

26. Conducerea concursului nu poate fi responsabilă pentru daunele fizice sau materiale survenite în urma participării sau asistării la acest concurs.