Εγγραφή

 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει διάφορα βήματα:

 

1. Κόστος εγγραφής :

Κατηγορία A: 60 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

  • Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 30 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
  • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 30 ευρώ (υπόλοιπο: 60 – 30 = 30 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 5 Μαρτίου 2019 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
  • Οι διορισμένοι 20 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

Κατηγορία B: 80 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

  •  Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 40 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
  • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 40 ευρώ (υπόλοιπο: 80 – 40 = 40 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 5 Μαρτίου 2019 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
  • Οι διορισμένοι 20 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

Κατηγορία C: 100 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

  • Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 50 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
  • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 50 ευρώ (υπόλοιπο: 100 – 50 = 50 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 5 Μαρτίου 2019 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
  • Οι διορισμένοι 21 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

πληρωτέα στο λογαριασμό  « Ecole de musique Tchaikovsky ». Τράπεζα: ING.  IBAN: BE94 3101 7895 7814, BIC: BBRUBEBB, Μήνυμα: «Merci, Maestro +  επώνυμο και όνομα του υποψηφίου». Προσοχή! Όλα τα έξοδα της τραπεζικής μεταφοράς πρέπει να καλυφθούν από τον συμμετέχοντα.

2. Μετά τη συμπλήρωση του εγγράφου σε μορφή ONLINE, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με μία έγχρωμη φωτογραφία κατάλληλη για διαφημιστικούς σκοπούς και το/τα αντίγραφο/α των διαβατηρίων/καρτών ταυτότητας του συμμετέχοντος και του συνοδού του σε μορφή .jpeg στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mercimaestro.be.

Η ημερομηνία λήξης των εγγραφών είναι η 25 Φεβρουαρίου 2019

 

Please note that by completing the application form you declare that you agree with Terms and Conditions of the “Merci, Maestro!” piano competition.