Εγγραφή κατά την άφιξη

 

Όλοι οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να εγγραφούν κατά την άφιξή τους.

Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση του Piano’s Maene Bruxelles (Rue de l’Argonne 37, 1060 Bruxelles):

  • Για τη γάτα C: την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 στις 09:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.
  • Για την κατηγορία Α και Β: Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 στις 09:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.