Πρόγραμμα και τόπος διεξαγωγής του αγώνα

 

Competition will be organized in Piano’s Maene Brussels, Rue de l’Argonne 37, 1060 Bruxelles

The list of participants will be published on our website on March 1st, 2019.

 

Competition program

The first round of the competition

The first round of the competition for all categories will take place on April, 26th 2019 from 8:30 a.m. to 10 p.m.

Address: Piano’s Maene Brussels

The list of finalists will be announced at the end of the participant’s performance of each category.

 

The second round of the competition

The second round of the competition for all categories will take place on April 27th 2019 from 8:30 a.m. to 10 p.m.

Address: Piano’s Maene Brussels

The list of laureates will be announced at the end of the participant’s performance of each category.

 

Gala concert

April 28th 2019, Sunday at 12h00.

Address: Hôtel de ville de Bruxelles, Grande Place

 

 

Rehearsals

At the venue of the competition: Piano’s Maene Bruxelles (Rue de l’Argonne 37, 1060 Brussel): April  25th 2019, 09:00 am – 8:00pm

At the Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (Nieuwland 198, 1000 Brussel): April 25, 26, 27th 2019