Τέλη διαχείρισης

 

Κατηγορία A: 60 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

  • Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 30 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
  • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 30 ευρώ (υπόλοιπο: 60 – 30 = 30 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 10 Μαρτίου 2020 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
  • Οι διορισμένοι 20 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 5 Μαρτίου 2020.

Κατηγορία B: 80 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

  •  Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 40 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
  • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 40 ευρώ (υπόλοιπο: 80 – 40 = 40 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 10 Μαρτίου 2020 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
  • Οι διορισμένοι 20 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 5 Μαρτίου 2020.

Κατηγορία C: 100 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

  • Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 50 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
  • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 50 ευρώ (υπόλοιπο: 100 – 50 = 50 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 10 Μαρτίου 2020 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
  • Οι διορισμένοι 21 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 5 Μαρτίου 2020.

 

Τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται στην «Ecole de musique Tchaikovsky» με πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μπορεί να γίνει αφού συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης ONLINE.

Για τις διεθνείς τραπεζικές μεταφορές χρησιμοποιήστε τα εξής: ING Bank, IBAN: BE94 3101 7895 7814; BIC (SWIFT): BBRUBEBB. Παρακαλώ γράψτε «Merci, Maestro!» Και το όνομα και το επώνυμο του υποψηφίου στην επικοινωνία. Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά χρημάτων πρέπει να καταβάλλονται από τον συμμετέχοντα.