Όροι

 

1. Ο Διεθνής Διαγωνισμός για Νέους Πιανίστες « Merci, Maestro! »απευθύνεται σε πιανίστες κάθε εθνικότητας. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες του Βελγίου, από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2019.

2. Οδιαγωνισμόςπεριλαμβάνειδιαφορετικές κατηγορίες:

 • ΚατΑ: αποκλειστικά για υποψήφιους έως 10 ετών την ημερομηνία του διαγωνισμού;
 • ΚατΒ: αποκλειστικά για υποψήφιους από 11 έως 14 ετώντηνημερομηνία του διαγωνισμού;
 • ΚατΓ: αποκλειστικά για υποψηφίους από 15 έως 21 ετώντηνημερομηνία του διαγωνισμού.

3. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει έναν πρώτο γύρο και μία τελική δοκιμασία για κάθε κατηγορία. Όλες οι δοκιμασίες είναι ανοιχτές για το κοινό και δωρεάν.

4. Βραβεία :

Κατηγορία A:

▪      Πρώτο βραβείο: 200 ευρώ

▪      Δεύτερο βραβείο: 150 ευρώ

▪      Τρίτο βραβείο: 100 ευρώ

▪      Ειδικό βραβείο: συμμετοχή σε πολλά εργαστήρια, συναυλίες και φεστιβάλ στην Ευρώπη

▪      Βραβείο στον νεότερο συμμετέχοντα στην κατηγορία Α

Κατηγορία B :

▪      Πρώτο βραβείο: 400 ευρώ

▪      Δεύτερο βραβείο: 300 ευρώ

▪      Τρίτο βραβείο: 200 ευρώ

▪      Ειδικό βραβείο: συμμετοχή σε πολλά εργαστήρια, συναυλίες και φεστιβάλ στην Ευρώπη

▪      Βραβείο στον νεότερο συμμετέχοντα στην κατηγορία B

Κατηγορία C :

▪      Πρώτο βραβείο: 600 ευρώ

▪      Δεύτερο βραβείο: 400 ευρώ

▪      Τρίτο βραβείο: 250 ευρώ

▪      Ειδικό βραβείο: συμμετοχή σε πολλά εργαστήρια, συναυλίες και φεστιβάλ στην Ευρώπη

▪      Βραβείο στον νεότερο συμμετέχοντα στην κατηγορία C

Στην περίπτωση όπου περισσότεροι του ενός υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθμούς, θα μοιραστούν το βραβείο σε ίσα μέρη. Ορισμένοι νικητές θα λάβουν υποτροφίες για συμετοχή σε masterclassμε αναγνωρισμένους πιανίστες.

Σε όλους τους φιναλίστ θα απονεμηθεί δίπλωμα. Όσοι δεν περάσουν στον τελικό θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου.

5. Κόστος εγγραφής :

Κατηγορία A: 60 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

 • Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 30 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
 • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 30 ευρώ (υπόλοιπο: 60 – 30 = 30 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 5 Μαρτίου 2019 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
 • Οι διορισμένοι 20 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

Κατηγορία B: 80 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

 •  Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 40 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
 • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 40 ευρώ (υπόλοιπο: 80 – 40 = 40 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 5 Μαρτίου 2019 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
 • Οι διορισμένοι 20 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

Κατηγορία C: 100 ευρώ που καταβάλλονται σε 2 δόσεις:

 • Μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής 50 ευρώ μέσω τραπεζικού εμβάσματος (βλ. τραπεζικά στοιχεία παρακάτω) μαζί με ένα σύνδεσμο YouTube με πρόσφατη καταγραφή του συμμετέχοντα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6.
 • Εάν γίνει αποδεκτή, τα υπόλοιπα 50 ευρώ (υπόλοιπο: 100 – 50 = 50 ευρώ) θα πληρωθούν έως τις 5 Μαρτίου 2019 στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.
 • Οι διορισμένοι 21 υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση του διαγωνισμού μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

πληρωτέα στο λογαριασμό  « Ecole de musique Tchaikovsky ». Τράπεζα: ING.  IBAN: BE94 3101 7895 7814; BIC(SWIFT): BBRUBEBB, Μήνυμα: «Merci, Maestro +  επώνυμο και όνομα του υποψηφίου». Προσοχή! Όλα τα έξοδα της τραπεζικής μεταφοράς πρέπει να καλυφθούν από τον συμμετέχοντα.

6. Μετά τη συμπλήρωση του εγγράφου σε μορφή ONLINE, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με μία έγχρωμη φωτογραφία κατάλληλη για διαφημιστικούς σκοπούς και το/τα αντίγραφο/α των διαβατηρίων/καρτών ταυτότητας του συμμετέχοντος και του συνοδού του σε μορφή .jpeg στη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mercimaestro.be.

Η ημερομηνία λήξης των εγγραφών είναι η 25 Φεβρουαρίου 2019

* Προσοχή!  Όσοι από τους συμμετέχοντες του εξωτερικού έχουν ανάγκη να υποβάλουν αίτηση για βίζα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο βελγικό έδαφος, θα λάβουν το γράμμα-πρόσκληση μόνο μετά την πληρωμή του κόστους εγγραφής στο διαγωνισμό.

7. Τα έργα πρέπει να εκτελεστούν από μνήμης. Το πρόγραμμα του τελικού θα είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ΈΝΑ έργο του προγράμματος που παρουσιάστηκε κατά τη φάση της επιλογής.

8. Καμμία μετατροπή του προγράμματος δεν θα γίνει δεκτή μετά τη 25 Φεβρουαρίου 2019.

9.  Οι νικητές οφείλουν να παρουσιαστούν δωρεάν στη συναυλία των νικητών.

10. Τα έξοδα της μεταφοράς και της διαμονής επιβαρύνουν τους υποψηφίους. Ωστόσο, οι υποψήφιου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν φιλοξενία σε μία ανάδοχη οικογένεια επιλεγμένης από εμάς.

*Προσοχή! Αν ενδιαφέρεστε για φιλοξενία σε μία ανάδοχη οικογένεια, πρέπει να το δηλώσετε υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας στο διαγωνισμό. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να σταλεί στους διοργανωτές τους διαγωνισμού το νωρίτερο δυνατόν, καθώς ο αριθμός θέσεων στις ανάδοχες οικογένειες είναι περιορισμένος. Προκειμένου να επωφεληθείτε από τη δωρεάν φιλοξενίας σε ανάδοχη οικογένεια πρέπει να υποβάλετε μία αίτηση πριν τις 25 Φεβρουαρίου 2019 (συμπληρωμένη φόρμα, φωτογραφία, αντίγραφα διαβατηρίων/καρτών ταυτότητας, απόδειξη πληρωμής του κόστους εγγραφής). Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να γίνει δεκτός σε ανάδοχη οικογένεια θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση 50 ευρώ. Αυτό θα πρέπει να γίνει μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας στο διαγωνισμό. Το ποσό των 50 ευρώ θα επιστραφεί στον συμμετέχοντα αποκλειστικά σε μετρητά μία ημέρα μετά τη Συναυλία-Gala, στη γραμματεία του διαγωνισμού, μεταξύ 09:00-10:00 (εφόσον η ιδιοκτησία της ανάδοχης οικογένειας δεν έχει υποστεί ζημιές). Στην περίπτωση άρνησης συμμετοχής του υποψηφίου στο διαγωνισμό, η εγγύηση δεν επιστρέφεται.

Η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια είναι δυνατή αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού:

▪      25 Απριλίου 2019: άφιξη (μετά την εγγραφή στη Διεύθυνση της Μουσικής Σχολής Tchaikovsky)

▪      29 Απριλίου 2019: αναχώρηση (08.00-10.00)

Καμμία επιμήκυνση της διαμονής σε ανάδοχη οικογένεια δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να επιμηκύνουν τη διαμονή τους στις Βρυξέλλες θα πρέπει να κλείσουν δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Οι συμμετέχοντες που θα φιλοξενηθούν σε ανάδοχες οικογένειες θα πρέπει πριν από όλα να επισκεφθούν τη Διοίκηση της Μουσικής Σχολής Tchaikovsky όπου θα παρέχονται οι οδηγίες σχετικά με τη φιλοξενία σε ανάδοχες οικογένειες.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια είναι μία επίσημη δέσμευση που αφορά την υποδοχή ενός έως τριών ατόμων, εθελοντικά και χωρίς καμμία άλλη υποχρέωση. Η διατροφή, τα έξοδα μεταφοράς, η υποδοχή στο αεροδρόμιο και άλλα έξοδα διαμονής επιβαρύνουν τον φιλοξενούμενο.

11. Οι υποψήφιου οφείλουν να παρουσιαστούν τουλάχιστον μία ώραπριν την εμφάνισή τους.
12. Ο υποψήφιος αποφασίζει τη σειρά παρουσίασης των έργων του προγράμματός του..
13. Οι καθηγητές δεν μπορούν να βρίσκονται δίπλα στους μαθητές τους την ώρα της εμφάνισής των τελευταίων.
14. Αν ένας υποψήφιος έχει υπάρξει μαθητής ενός μέλους της κριτικής επιτροπής, το μέλος αυτό δεν μπορεί να κρίνει το συγκεκριμένο υποψήφιο.
15. Ένας υποψήφιος που έχει κατακτήσει ένα βραβείο δεν μπορεί πλέον να διαγωνιστεί στην ίδια κατηγορία.
16. Απαγορεύεται στο κοινό να φωτογραφίζειή να μαγνητοσκοπείκατά τη διάρκεια των εμφανίσεων. Η Διεύθυνση του Διαγωνισμού διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα φωτογράφισης, μαγνητοσκόπησης ή αναμετάδοσης όλων των σταδίων και γεγονότων του Διαγωνισμού.
17. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από μουσικούς παιδαγωγούς διεθνούς φήμης.
18. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής δεν επιδέχονται έφεσης. Η επιτροπή μπορεί ενδεχομένως να αποφασίσει να μην απονείμει βραβείο σε κάποια κατηγορία. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η ψήφος τους προέδρου της κριτικής επιτροπής είναι βαρύνουσας σημασίας.
19. Ο διαγωνισμός «Merci, Maestro!» διατηρεί τα δικαιώματα αναμετάδοσης των δοκιμασιών του διαγωνισμού σε ραδιόφωνο και τηλεόραση χωρίς την υποβολή αποζημίωσης στους υποψήφιους.
20. Ο διαγωνισμός «Merci, Maestro!» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον κανονισμό προς όφελος του διαγωνισμού.
21. Σε περίπτωση άρνησης του υποψηφίου να συμμετέχει στο διαγωνισμό, το κόστος εγγραφής δεν είναι επιστρέψιμο.
22. Όλα τα έργα επιλογής των υποψηφίων θα πρέπει να εγκριθούν από την επιτροπή και να αποτελούν μέρος ενός ρεπερτορίου που έχει εκδοθεί.
23. Η κριτική επιτροπή κάθε κατηγορίας έχει το δικαίωμα επιλογής στο πρόγραμμα.
24. Τα ονόματα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν μετά την εμφάνιση όλων των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας.
25. Η εμφάνιση των υποψηφίων ακολουθεί αλφαβητική σειρά. Ωστόσο, η Διεύθυνση του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή τη σειρά.
26. Η Διεύθυνση του Διαγωνισμού δεν φέρει καμμία υπευθυνότητα για φυσικές ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή ή την παρουσία στο Διαγωνισμό.
27. Κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για ασφάλιση προσωπικής ιατρικής ασφάλισης, κινδύνου και προσωπικών αντικειμένων.