Voorwaarden

 

 1. De Internationale Wedstrijd voor Jonge Pianisten “Merci, Maestro !” richt zich op pianisten van alle nationaliteiten. De webstrijd zal plaats vinden van 23 tot 26 april 2020 te Brussel, België.
 2. De wedstrijd omvat meerdeze categorieën:
 • Cat.A: Kandidaten van 10 jaar en jongerop de dag van de wedstrijd
 • Cat.B: Kandidaten van 11 tot14 jaar opde dag van de wedstrijd
 • Cat C: Kandidaten van 15 tot 21 jaar op de dag van de wedstrijd
 1. De wedstrijd omvat een een preselectie wordt gemaakt via YouTube, een1ste ronde en een finalein alle categorieën. Alle proeven zijn gratis toegankelijkvoor het publiek.
 2. Prijzen:

Cat A:

 • Eerste prijs : 200
 • Tweede prijs: 150
 • Derde prijs: 100

Cat. B

 • Eerste prijs : 400
 • Tweede prijs: 300
 • Derde prijs: 200

Cat C.:

 • Eerste prijs : 600
 • Tweede prijs: 400
 • Derde prijs: 250

Speciale prijzen: studiebeurzen voor internationale masterclasses, concerten en festivals in Europa.

Prijs voor de jongste veelbelovende deelnemer uit elke categorie.

 

Alle finalisten krijgen een diploma op het wedstrijdsecretariaat of na GALA-concert e 26.04.2020.

Het certificaat van deelname wordt uitgereikt aan de deelnemers, die de finale niet hebben bereikt, na bekendmaking van de resultaten van de eerste ronde op het secretariaat van de wedstrijd of na concert GALA  26.04.2020.

 

 1. Inschrijvingskosten:

Cat.A : 60 te betalen in 2 keer

 • Inschrijvingen van 30 (niet terug te vorderen) via overschrijving (zie gegevens hieronder) alsook een YOUTUBE-link met een recente opname van de deelnemer en alle documenten vernoemd in rubriek 6.
 • Indien de kandidaat wordt aanvaard, dienende resterende 30 betaald tewordenvoor 10 maart 2020 op de vermelde bankrekening hieronder

Een maximum van 20 deelnemers zullen verwittigd voor 5 maart 2020

Cat B: 80 te betalen in 2 keer

 • Inschrijvingen van 40 (niet terug te vorderen) via overschrijving (zie gegevens hieronder) alsook een YOUTUBE-link met een recente opname van de deelnemer en alle documenten vernoemd in rubriek 6.
 • Indien de kandidaat wordt aanvaard, dienende resterende 40betaald te wordenvoor 10 maart 2020 op de vermelde bankrekening hieronder

Een maximum van 20 deelnemers zullen verwittigd voor 5 maart 2020

Cat. C: 100 te betalen in 2 keer

 • Inschrijvingen van 50 (niet terug te vorderen) via overschrijving (zie gegevens hieronder) alsook een YOUTUBE-link met een recente opname van de deelnemer en alle documenten vernoemd in rubriek 6.
 • Indien de kandidaat wordt aanvaard, dienende resterende 50 betaald te wordenvoor 10 maart 2020 op de vermelde bankrekening hieronder

Een maximum van 20 deelnemers zullen verwittigd voor 5 maart 2020

 

Te betalen oprekening “Ecole de Musique Tchaikovsky”, hetzij door VISA / MASTERCART of door overschrijving naar  ING Bank, IBAN:  BE94 3101 7895 7814; BIC (SWIFT): BBRUBEBB. Communicatie: “Merci, Maestro +naam, voornam van de kandidaat’’. Belangrijk! Alle kosten gelinkt aan de inschrijvingwordengedekt door de deelnemer.

 1. Na het invullen van het inschrijvingsdocument ONLINE, volstaat het om deze te versturen met een foto in kleur van de deelnemer die gebruikt kanworden voor publicitaire doeleinden en een kopievan het passport en/of de identiteitskaart van de deelnemeren de persoon die hem/haar begeleid. Dit alles opformat JPEG naar info@mercimaestro.be

De registratiedeadline is 25 februari 2020.

Aandacht! Buitenlandse deelnemers van de competitie, die een visum moeten aanvragen om toegang te krijgen tot het Belgische grondgebied, ontvangen alleen een uitnodigingsbrief na betaling van het inschrijvingsgeld voor de wedstrijd.

 1. De uitvoeringen worden uit het hoofd gespeeld. Het finaleprogramma mag overlappen met het voorrondeprogramma, op voorwaarde dat er één werk verschillend is.
 2. Geen enkele wijziging van het programma wordt aanvaard na registratie
 3. De laureate worden verwachthun programma zonder vergoeding te presenteren tijdens het laureatenconcert
 4. De kosten voor de reis en het verblijfzijn voor de rekening van de kandidaten zelf. Het is wel mogelijk een aanvraag te doen om kosteloos te verblijven bij een door ons zorgvuldig uitgekozen gastgezin.

Belangrijk: Als u geïnteresseerd bent in het verblijf bij een gastgezin, moet u een aanvraag indienen na de bevestiging van uw inschrijving voor de wedstrijd. Dit formulier moet zo snel mogelijk verzonden worden naar de organisatoren van de wedstrijd, aangezien de plaatsen bij de gastgezinnen beperkt zijn. Een aanvraag moet ingediend worden voor 25 februari 2020 (ingevuld formulier, foto, kopie van paspoort/ identiteitskaart, betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld).

Elke deelnemer die bij een gastgezin wil verblijven moet een waarborg indienen van 50 euro. Deze waarborg moet gestort worden na de bevestiging van uw inschrijving . Het bedrag van 50 euro wordt uitsluitend contant aan de deelnemer teruggegeven op de dag na het galaconcert op 26.04.2020 (op voorwaarde dat het eigendom van het gastgezin niet is beschadigd).Indien de kandidaat geweigerd wordt, wordt de waarborg niet teruggestort).

Het verblijf bij een gastgezin is enkel mogelijk tijdens het verloop van de wedstrijd:

 • 22 april 2020: aankomst check in 18 :00-20 :00
 • 27 april 2020: vertrek check-out 08h-10h

 

Het verblijf kan niet verlengd worden. Kandidaten die langer in Brussel willen blijven dienen een hotelkamer te reserveren.

Extra informatie: Het verblijf bij een gastgezin is een formeel engagement, op vrijwillige basis en zonder enige obligatie. Het eten, transportkosten, ontvangst op de vlieghaven en andere kosten inherent aan het verblijf moeten bekostigd worden door de kandidaat zelf.

 

 1. Registratie bij aankomst

Deelnemers moeten zich registreren bij Piano’s Maene Brussel (Rue de l’Argonne 37, 1060 Brussel):

 • Cat A, B donderdag 23 april 2020 09: 00-19: 00
 • Cat C woensdag 22 april 2020 09.00 – 19.00 uur
 1. De kandidaten moeten minstens 1 uur voor hun optredenaanwezig zijn.
 2. De kandidaat beslist over de volgorde van zijn prestaties.
 3. De leerkrachten mogen niet in de nabijheidvan hun leerlingen vertoeven tijdenshun optr
 4. Wanneer een kandidaat leerling is geweest van 1 van de juryleden, mag die laatste de kandidaat niet beoordelen
 5. Een kandidaat die reeds een prijs behaalde, mag niet meer deelnemenin dezelfde categorie.
 6. Het is verboden voor het publiek om te fotograferen of filmen tijdens de optredens. De directie van de wedstrijd behoudt alle rechten op fotografieopnamesof uitzendingen van de optredenstijdens de wedstrijd.
 7. De jurybestaat uit internationaal gerenommeerde muziekpedago
 8. De beslissingen van de jury zijn definitief. De jury kan besluiten om in geen van beide categorieën een prijs toe te kennen. Bij staking van stemmen heeft de stem van de voorzitter van de jury de overhand.
 9. “Merci, Maestro! » behoudt de rechten van uitzending Radio en TV van de tests van de wedstrijd zonder vergoeding aan de kandidaten.
 10. “Merci, Maestro” behoudthet recht om het reglement aan te passen ten goede van de wedstrijd.
 11. Bij weigering tot deelname aan de wedstrijd door een kandidaat, worden de inschrijvingskosten niet terugbetaald.
 12. Alle werken gekozen door de kandidaten moeten worden goedgekeurd door de jury en deel uitmaken van een bewerkte map.
 13. De jury van elk evenement kan een keuze maken in het programma.
 14. De namen van de finalisten zullen afgeroepen worden na de optredensvan alle kandidaten van dezelfde
 15. De volgorde van de kandidaten wordtalfabetischbepaald. Niettegenstaande behoudt de directie het recht om deze volgorde te wijzigen.
 16. De Wedstrijdrichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fysieke of materiële schade die kan voortvloeien uit de deelname aan of hulp aan de Wedstrijd.
 17. Elke kandidaat is verantwoordelijk voor het afsluiten van een persoonlijke ziekteverzekering, risicoverzekering en persoonlijke gevolgen.
 18. Voorselectie via YouTube

De lijst met geselecteerde kandidaten wordt op 5 maart 2020 gepubliceerd.

 • Categorie A: maximaal 20 kandidaten
 • Categorie B: maximaal 20 kandidaten
 • Categorie C: maximaal 20 kandidaten

 

Eerste ronde van de competitie

De lijst met finalisten wordt bekendgemaakt na de beraadslaging van elke categorie.

 • Cat A: maximaal 10 finalisten
 • Cat B: maximaal 10 finalisten
 • Cat C: maximaal 10 finalisten

 

Laatste ronde

De lijst met winnaars wordt beken