Voorwaarden

Reglement

 1. De Internationale Wedstrijd voor Jonge Pianisten “merci Maestro !” richt zich op pianisten van alle nationaliteiten. De webstrijd zal plaats vinden van 26 tot 28 april 2019 te Brussel, België.
 2. De wedstrijd omvat meerdeze categorieën:
 • Cat.A: Kandidaten van 10 jaar en jongerop de dag van de wedstrijd
 • Cat.B: Kandidaten van 11 tot14 jaar opde dag van de wedstrijd
 • Cat C: Kandidaten van 15 tot 21 jaar op de dag van de wedstrijd
 1. De wedstrijd omvat een 1ste ronde en een finalein alle categorieën. Alle proeven zijn gratis toegankelijkvoor het publiek.
 2. Prijzen:

Cat A:

 • Eerste prijs : 200
 • Tweede prijs: 150
 • Derde prijs: 100

Cat. B:

 • Eerste prijs : 400
 • Tweede prijs: 300
 • Derde prijs: 200
 • Speciale prijs: deelname aan verschillende ateliers, concerten en festivals in Europa
 • prijs voor de jongste deelnemervan categorie B

Cat C:

 • Eerste prijs : 600
 • Tweede prijs: 400
 • Derde prijs: 250
 • Speciale prijs: deelname aan verschillende ateliers, concerten en festivals in Europa
 • prijs voor de jongste deelnemervan categorie C

 

Indien meerdere laureaten een identiekaantal punten krijgen, zal de prijs eerlijk tussen hen verdeeld worden. Een aantal winnaars zulleneen studiebeurs krijgen om deel te nemen aan masterclassesmet bekende en vermaarde pianisten.

 

Alle finalisten krijgen een diploma. De deelnemers, die niet tot in de finalegeraken, ontvangen een deelnemingscertificaat, na de bekendmaking van de resultaten van de 1ste ronde.

 1. Inschrijvingen:

Cat.A : 60 te betalen in 2 keer

 • Inschrijvingen van 30 (niet terug te vorderen) via overschrijving (zie gegevens hieronder) alsook een YOUTUBE-link met een recente opname van de deelnemer en alle documenten vernoemd in rubriek 6.
 • Indien de kandidaat wordt aanvaard, dienende resterende 30 betaald tewordenvoor 5 maart 2019 op de vermelde bankrekening hieronder
 • Een maximum van 20 deelnemers zullen verwittigd voor 1 maart 2019

 

Cat B: 80 te betalen in 2 keer

 • Inschrijvingen van 40 (niet terug te vorderen) via overschrijving (zie gegevens hieronder) alsook een YOUTUBE-link met een recente opname van de deelnemer en alle documenten vernoemd in rubriek 6.
 • Indien de kandidaat wordt aanvaard, dienende resterende 40 betaald te worden voor 5 maart 2019 op de vermelde bankrekening hieronder
 • Een maximum van 20 deelnemers zullen verwittigd voor 1 maart 2019

 

Cat. C: 100 te betalen in 2 keer

 • Inschrijvingen van 50(niet terug te vorderen) via overschrijving (zie gegevens hieronder) alsook een YOUTUBE-link met een recente opname van de deelnemer en alle documenten vernoemd in rubriek 6.
 • Indien de kandidaat wordt aanvaard, dienende resterende 50betaald te wordenvoor 5 maart 2019 op de vermelde bankrekening hieronder
 • Een maximum van 20 deelnemers zullen verwittigd voor 1 maart 2019

 

Te betalen oprekening “Ecole de Musique Tchaikovsky” , ING, IBAN: BE94 3101 7895 7814; BIC(SWIFT): BBRUBEBB

Communicatie: “Merci, Maestro +naam, voornam van de kandidaat’’

Belangrijk! Alle kosten gelinkt aan de inschrijvingwordengedekt door de deelnemer.

 1. Na het invullen van het inschrijvingsdocument ONLINE, volstaat het om deze te versturen met een foto in kleur van de deelnemer die gebruikt kanworden voor publicitaire doeleinden en een kopievan het passport en/of de identiteitskaart van de deelnemeren de persoon die hem/haar begeleid.

Dit alles opformat JPEG naar info@mercimaestro.be

 1. De uitvoeringen worden uit het hoofd gespeeld. Tijdens de finale kan er eventueel 1werk met partituurgespeeld worden.
 2. Geen enkele wijziging van het programma wordt aanvaard na 25 februari 2019.
 3. De laureate worden verwachthun programma zonder vergoeding te presenteren tijdens het laureatenconcert
 4. De kosten voor de reis en het verblijfzijn voor de rekening van de kandidaten zelf. Het is wel mogelijk een aanvraag te doen om kosteloos te verblijven bij een door ons zorgvuldig uitgekozen gastgezin.

Belangrijk: Als u geïnteresseerd bent in het verblijf bij een gastgezin, moet u een aanvraag indienen na de bevestiging van uw inschrijving voor de wedstrijd. Dit formulier moet zo snel mogelijk verzonden worden naar de organisatoren van de wedstrijd, aangezien de plaatsen bij de gastgezinnen beperkt zijn. Een aanvraag moet ingediend worden voor 25 februari 2019 (ingevuld formulier, foto, kopie van paspoort/ identiteitskaart, betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld).

Elke deelnemer die bij een gastgezin wil verblijven moet een waarborg indienen van 50 euro. Deze waarborg moet gestort worden na de bevestiging van uw inschrijving. Het bedrag van 50 euro zal cash teruggegeven worden de dag na het galaconcert, aan het secretariaat van de wedstrijd, tussen 9h en 10h (op voorwaarde dat het bezit van het gastgezin niet beschadigd is). Indien de kandidaat geweigerd wordt, wordt de waarborg niet teruggestort).

 

Het verblijf bij een gastgezin is enkel mogelijk tijdens het verloop van de wedstrijd:

– 25 april 2019: aankomst (na inschrijving aan de Ecole de Musique Tchaikovsky

 • 29 april 2019: vertrek (8h-10h)

 

Het verblijf kan niet verlengd worden. Kandidaten die langer in Brussel willen blijven dienen een hotelkamer te reserveren.

 

De kandidaten die in een gastgezin verblijven, moeten eerst en vooral naar de administratie van de EMT komen, aangezien de aanwijzingen betreffende het verblijf in gastgezin zullen hier meegedeeld worden.

 

Extra informatie:

Het verblijf bij een gastgezin is een formeel engagement, op vrijwillige basis en zonder enige obligatie.

 

Het eten, transportkosten, ontvangst op de vlieghaven en andere kosten inherent aan het verblijf moeten bekostigd worden door de kandidaat zelf.

 

 1. De kandidaten moeten minstens 1 uur voor hun optredenaanwezig zijn.
 2. De leerkrachten mogen niet in de nabijheidvan hun leerlingen vertoeven tijdenshun optr
 3. Wanneer een kandidaat leerling is geweest van 1 van de juryleden, mag die laatste de kandidaat niet beoordelen
 4. Een kandidaat die reeds een prijs behaalde, mag niet meer deelnemenin dezelfde categorie.
 5. Het is verboden voor het publiek om te fotograferen of filmen tijdens de optredens. De directie van de wedstrijd behoudt alle rechten op fotografieopnamesof uitzendingen van de optredenstijdens de wedstrijd.
 6. De jurybestaat uit internationaal gerenommeerde muziekpedago
 7. “Merci, maestro” behoudthet recht om het reglement aan te passen ten goede van de wedstrijd.
 8. Bij weigering tot deelname aan de wedstrijd door een kandidaat, worden de inschrijvingskostenniet terugbetaald.
 9. De namen van de finalisten zullen afgeroepen worden na de optredensvan alle kandidaten van dezelfde
 10. De volgorde van de kandidaten wordtalfabetischbepaald. Niettegenstaande behoudt de directie het recht om deze volgorde te wijzigen.
 11. Elke kandidaat is verantwoordelijk voor het afsluiten van een persoonlijke ziekteverzekering, risicoverzekering en persoonlijke gevolgen.