Plaats van de wedstrijd en programma

The 5th edition of the competition in 2021 is organised in online format