Nagrody

 

Kategoria A:

 • Pierwsza nagroda: 200 euro
 • Druga nagroda: 150 euro
 • Trzecia nagroda: 100 euro
 • Nagroda specjalna: udział w kilku warsztatach, koncertach i festiwalach w Europie
 • Nagoroda najmłodszemu uczestnikowi kategorii A

Kategoria B:

 • Pierwsza nagroda: 400 euro
 • Druga nagroda: 300 euro
 • Trzecia nagroda: 200 euro
 • Nagroda specjalna: udział w kilku warsztatach, koncertach i festiwalach w Europie
 • Nagoroda najmłodszemu uczestnikowi kategorii B

Kategoria C:

 •  Pierwsza nagroda: 600 euro
 • Druga nagroda: 400 euro
 • Trzecia nagroda: 250 euro
 • Nagroda specjalna: udział w kilku warsztatach, koncertach i festiwalach w Europie
 • Nagoroda najmłodszemu uczestnikowi kategorii C

Jeśli kilku laureatów otrzyma jednakową punktację, nagroda zostanie jednakowo podzielona pomiędzy nimi. Niektórzy z wyróżnionych pianistów otrzymają stypendia na udział w mistrzowskich kursach, z udziałem cenionych pianistów.

Wszyscy finaliści otrzymają stosowne dyplomy. Dyplomy uczestnictwa zostaną przyznane uczestnikom którzy nie zakwalifikowali się do finału, po ogłoszeniu rezultatów I etapu.