Nagrody

 

Kategoria A:

  • Pierwsza nagroda: 200 euro
  • Druga nagroda: 150 euro
  • Trzecia nagroda: 100 euro

Kategoria B:

  • Pierwsza nagroda: 400 euro
  • Druga nagroda: 300 euro
  • Trzecia nagroda: 200 euro

Kategoria C:

  •  Pierwsza nagroda: 600 euro
  • Druga nagroda: 400 euro
  • Trzecia nagroda: 250 euro

 

Nagrody specjalne:stypendium na uczestnictwo w międzynarodowych kursach mistrzowskich, koncerty i festiwale w Europie.

Nagrody dla najmłodszych obiecującym uczestników w każdej kategorii.

 

Jeśli kilku laureatów otrzyma jednakową punktację, nagroda zostanie jednakowo podzielona pomiędzy nimi.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy za obecność w sekretariacie konkursu lub po koncercie GALA 26 kwietnia 2020 r .; Hotel de ville de Bruxelles.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wydany uczestnikom, którzy nie zostali wybrani do rundy finałowej, wieczorem po ogłoszeniu wyników pierwszej rundy w sekretariacie konkursu lub po koncercie GALA 26 kwietnia 2020 r .; Hotel de ville de Bruxelles.