Regulamin

 

1. Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Merci, Maestro!” jest konkursem muzycznym skierowanym do pianistów wszystkich narodowości. Wydarzenie odbędzie się w Brukseli (Belgia), w dniach od 23 do 26 kwietnia 2020 roku.

2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

 • Kategoria A: dla kandydatów do 10 roku życia
 • Kategoria B: dla kandydatów między 11 a 14 rokiem życia
 • Kategoria C: dla kandydatów między 15 a 21 rokiem życia

3. Konkurs podzielony jest na rundę preselekcji (poprzez nagranie), pierwszą i finałową dla wszystkich kategorii. Pierwsza i druga runda są otwarte dla publiczności za darmo.

4. Nagrody:

Kategoria A:

 • Pierwsza nagroda: 200 euro
 • Druga nagroda: 150 euro
 • Trzecia nagroda: 100 euro

Kategoria B:

 • Pierwsza nagroda: 400 euro
 • Druga nagroda: 300 euro
 • Trzecia nagroda: 200 euro

Kategoria C:

 •  Pierwsza nagroda: 600 euro
 • Druga nagroda: 400 euro
 • Trzecia nagroda: 250 euro

 

Nagrody specjalne: stypendium na uczestnictwow międzynarodowych kursach mistrzowskich, koncerty i festiwale w Europie.

Nagrody dla najmłodszych obiecującym uczestników w każdej kategorii.

Jeśli kilku laureatów otrzyma jednakową punktację, nagroda zostanie jednakowo podzielona pomiędzy nimi.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy za obecność w sekretariacie konkursu lub po koncercie GALA 26 kwietnia 2020 r .; Hotel de ville de Bruxelles.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wydany uczestnikom, którzy nie zostali wybrani do rundy finałowej, wieczorem po ogłoszeniu wyników pierwszej rundy w sekretariacie konkursu lub po koncercie GALA 26 kwietnia 2020 r .; Hotel de ville de Bruxelles.

Jeśli kilku laureatów otrzyma jednakową punktację, nagroda zostanie jednakowo podzielona pomiędzy nimi.

 

5. Wpisowe

Kategoria A: 60 euro wpłacone w 2 ratach:

 • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 30 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
 • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 30 euro (saldo: 60-30) = 30 euro) zostanie wypłacone do 10 marca 2020 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
 • Wybranych maksymalnie 20 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 5 marca 2020 r

Kategoria B: 80 euro wpłacone w 2 ratach:

 • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 40 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
 • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 40 euro (saldo: 80-40 = 40 euro) zostanie wypłacone do 10 marca 2020 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
 • Wybranych maksymalnie 20 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 5 marca 2020 r

 Kategoria C: 100 euro wpłacone w 2 ratach:

 • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 50 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
 • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 50 euro (saldo: 100-50 = 50 euro) zostanie wypłacone do 10 marca 2020 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
 • Wybranych maksymalnie 20 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 5 marca 2020 r

 

Opłaty należy uiścić na “Ecole de musique Tchaikovsky” kartą kredytową lub przelewem bankowym. Płatność kartą kredytową można dokonać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego ONLINE.

Wpisowe należy przelać na konto bankowe : “l’École de Musique Tchaikovsky”, Bank: ING;  IBAN:  BE94 3101 7895 7814 ; BIC(SWIFT): BBRUBEBB. W tytule przelewu proszę wpisać: „Merci, Maestro + nazwisko, imię kandydata”

UWAGA: Wszelkie opłaty bankowe związane ze zleceniem przelewu, muszą być pokryte przez uczestnika.

6. Po wypełnieniu online formularza, należy go wysłać wraz z kolorowym zdjęciem (odpowiednim do wykorzystania w celu promowania konkursu) i kopią paszportu lub dowodu osobistego uczestnika konkursu i opiekuna (w formacie .jpg) na adres: info@mercimaestro.beData zamknięcie rejestracji jest wyznaczona na 25 lutego 2020 .

Niemniej jednak, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów, jeśli zostanie uzyskana maksymalna liczba uczestników.

UWAGA: Uczestnicy przyjeżdżający z zagranicy którzy są zobligowani do posiadania wizy w celu wjazdu na terytorium Belgii, otrzymają od organizatorów zaproszenie na konkurs, po zapłaceniu wpisowego.

7. Utwory powinny być wykonywane z pamięci. Programy pierwszej i ostatniej rundy mogą być powtarzane, ale podczas rundy finałowej należy zaprezentować jeden nowy element, który nie został wykonany w pierwszej rundzie.

8. Zmiany w repertuarze nie będą dozwolone po rejestracji w konkursie.

9. Laureaci są zobligowani do zagrania nieodpłatnie podczas koncertu laureatów .

10. Koszty podróży i pobytu pokrywane są przez uczestnika. Aczkolwiek na prośbę uczestnika, istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania u rodzin wspierających konkurs.

UWAGA: Jeśli interesuje Państwa zakwaterowanie u jednej z rodzin, należy powiadomić o tym organizatorów, wysyłając odpowiednią prośbę po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji. Pismo powinno zostać wysłane bez zwłoki, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Prośbę o zakwaterowanie należy wysłać przed 25 lutego 2019 (po złożeniu kompletnego formularza rejestracyjnego)

Każdy z uczestników który chciałby zamieszkać u jednej z rodzin, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 50 euro. Pieniądze powinny być wpłacone po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji w konkursie. Kwota 50 EUR podlega zwrotowi bez szkody dla własności rodziny goszczącej i tylko w gotówce po koncercie galowym 26.04.2020 w miejscu koncertu. W przypadku odmowy kandydata w uczestnictwie w konkursie, zaliczka nie zostanie zwrócona.

Aby rozważyć zakwaterowanie u rodzin goszczących, pełny zestaw dokumentów (wypełniony wniosek, zdjęcie, kopia paszportów i dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej) należy złożyć najpóźniej do 25 lutego 2020 r.

Zakwaterowanie u rodzin jest możliwe tylko w czasie trwania konkursu:

 • 22 kwietnia 2020: przyjazd 18.00-20.00
 • 27 kwietnia 2020: wymeldowanie się  08.00-10.00

Przedłużenie pobytu u rodzin nie jest możliwe. Uczestnicy chcący przedłużyć swój pobyt w Brukseli, są uprzejmie proszeni o zarezerowanie miejsca w jednym z hoteli.

Zamieszkanie u jednej z rodzin wiąże się wyłącznie z zapewnieniem przez gospodarzy, miejsca pobytu dla jednej, dwóch bądź trzech osób. Zakwaterowanie udostępniane jest z życzliwości rodziny przyjmującej gości i nie wiąże się z żadnymi innymi zobowiązaniami. Pożywienie, koszty podróżowania po mieście, transfer na lotnisko jak i organizacja inych usług związanych z pobytem, leżą w gestii uczestnika.

11. Rejestracja uczestników

Rejestracja po przyjeździe. Wszyscy uczestnicy proszeni są o rejestrację.

Rejestracja odbędzie się w Piano’s Maene Bruxelles (Rue de l’Argonne 37, 1060):

 • Dla kategorii C: środa 22 kwietnia 2020 r. 09:00 – 19:00
 • Dla kategorii A, B: czwartek 23 kwietnia 2020 r. 09:00 – 19:00

12. Kandydaci muszą przybyć na miejsce przesłuchań co najmniej godzinę przed swoim występem.
13. Kandydat decyduje o kolejności utworów.
14. Nauczyciel nie może znajdować się na scenie w trakcie występu swoich uczniów.
15. Członek jury nie może oceniać swoich uczniów uczestniczących w konkursie.
16. Kandydat który otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach konkursu, nie może wystąpić w tej samej kategorii.
17. Zabrania się fotografowania czy filmowania podczas przesłuchań. Dyrekcja konkursu rezerwuje sobie prawo do fotografowania, nagrywania i publikowania wszystkich przesłuchań konkursowych.
18. Jury składa się z pianistów i pedagogów międzynarodowej renomy.
19. Od decyzji jury nie ma możliwości odwołania. Jury może również zadecydować o nie przyznaniu nagrody w danej kategorii. W przypadku ex-aequo, głos przewodniczącego bądź przewodniczącej jury jest rozstrzygający.
20. „Merci, Maestro!” zastrzega sobie prawa do emisji przesłuchań konkursowych w radiu i telewizji, bez wypłacania wynagrodzenia kandydatom.
21. „Merci, Maestro!” zastrzega sobie prawo do modyfikowania regulaminu w interesie konkursu.
22. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie, wpisowe nie zostanie zwrócone.
23. Wszystkie utwory wybrane przez kandydatów, muszą być zaakceptowane przez jury, i być częścią powszechnie opublikowanego repertuaru.
24. Jury każdego etapu, może wybrać utwory do zaprezentowania, z programu uczestnika.
25. Finaliści zostaną ogłoszeni po zakończeniu przesłuchań uczestników danej kategorii.
26. Kolejność przesłuchań uczestników ustala się w kolejności alfabetycznej. Jednakże, Dyrekcja konkursu rezerwuje sobie prawo do modyfikowania kolejności.
27. Dyrekcja konkursu, nie jest odpowiedzialna za szkody fizyczne czy materialne które mogą wynikać z uczestnictwa bądź z asystowania w konkursie.
28. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za osobiste ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie od ryzyka i rzeczy osobistych.

29. Runda wstępnej selekcji

Lista uczestników zostanie opublikowana na naszej stronie 5 marca 2020 r .:

 • Kat A: maksymalnie 20 kandydatów
 • Kat B: maksymalnie 20 kandydatów
 • Kat C: maksymalnie 20 kandydatów

Pierwsza runda

Lista finalistów zostanie ogłoszona po naradzie każdej kategorii:

 • Kat A: maksymalnie 10 kandydatów
 • Kat B: maksymalnie 10 kandydatów
 • Kat C: maksymalnie 10 kandydatów

Runda finałowa

Lista laureatów zostanie ogłoszona po naradzie każdej kategorii.