Regulamin

 

1. Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Merci, Maestro!” jest konkursem muzycznym skierowanym do pianistów wszystkich narodowości. Wydarzenie odbędzie się w Brukseli (Belgia), w dniach od 26 do 28 kwietnia 2019 roku.

2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

 • Kategoria A: dla kandydatów do 10 roku życia
 • Kategoria B: dla kandydatów między 11 a 14 rokiem życia
 • Kategoria C: dla kandydatów między 15 a 21 rokiem życia

3. Na przesłuchania każdej kategorii składają dwa etapy: przesłuchania kwalifikacyjne i finał.

4. Nagrody:

Kategoria A:

 • Pierwsza nagroda: 200 euro
 • Druga nagroda: 150 euro
 • Trzecia nagroda: 100 euro
 • Nagroda specjalna: udział w kilku warsztatach, koncertach i festiwalach w Europie
 • Nagoroda najmłodszemu uczestnikowi kategorii A

Kategoria B:

 • Pierwsza nagroda: 400 euro
 • Druga nagroda: 300 euro
 • Trzecia nagroda: 200 euro
 • Nagroda specjalna: udział w kilku warsztatach, koncertach i festiwalach w Europie
 • Nagoroda najmłodszemu uczestnikowi kategorii B

Kategoria C:

 •  Pierwsza nagroda: 600 euro
 • Druga nagroda: 400 euro
 • Trzecia nagroda: 250 euro
 • Nagroda specjalna: udział w kilku warsztatach, koncertach i festiwalach w Europie
 • Nagoroda najmłodszemu uczestnikowi kategorii C

 

Jeśli kilku laureatów otrzyma jednakową punktację, nagroda zostanie jednakowo podzielona pomiędzy nimi. Niektórzy z wyróżnionych pianistów otrzymają stypendia na udział w mistrzowskich kursach, z udziałem cenionych pianistów.

Wszyscy finaliści otrzymają stosowne dyplomy. Dyplomy uczestnictwa zostaną przyznane uczestnikom którzy nie zakwalifikowali się do finału, po ogłoszeniu rezultatów I etapu.

5. Wpisowe

Kategoria A: 60 euro wpłacone w 2 ratach:

 • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 30 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
 • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 30 euro (saldo: 60-30) = 30 euro) zostanie wypłacone do 5 marca 2019 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
 • Wybranych maksymalnie 20 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 1 marca 2019 r

Kategoria B: 80 euro wpłacone w 2 ratach:

 • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 40 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
 • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 40 euro (saldo: 80-40 = 40 euro) zostanie wypłacone do 5 marca 2019 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
 • Wybranych maksymalnie 20 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 1 marca 2019 r

 Kategoria C: 100 euro wpłacone w 2 ratach:

 • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 50 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
 • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 50 euro (saldo: 100-50 = 50 euro) zostanie wypłacone do 5 marca 2019 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
 • Wybranych maksymalnie 21 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 1 marca 2019 r

Wpisowe należy przelać na konto bankowe : „l’École de Musique Tchaikovsky”, Bank: ING;  IBAN:  BE94 3101 7895 7814 ; BIC(SWIFT): BBRUBEBB. W tytule przelewu proszę wpisać: „Merci, Maestro + nazwisko, imię kandydata”

UWAGA: Wszelkie opłaty bankowe związane ze zleceniem przelewu, muszą być pokryte przez uczestnika.

6. Po wypełnieniu online formularza, należy go wysłać wraz z kolorowym zdjęciem (odpowiednim do wykorzystania w celu promowania konkursu) i kopią paszportu lub dowodu osobistego uczestnika konkursu i opiekuna (w formacie .jpg) na adres: info@mercimaestro.beData zamknięcie rejestracji jest wyznaczona na 25 lutego 2019 .

Niemniej jednak, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów, jeśli zostanie uzyskana maksymalna liczba uczestników.

UWAGA: Uczestnicy przyjeżdżający z zagranicy którzy są zobligowani do posiadania wizy w celu wjazdu na terytorium Belgii, otrzymają od organizatorów zaproszenie na konkurs, po zapłaceniu wpisowego.

7. Utwory powinny być wykonywane z pamięci. Program eliminacji i finału konkursu może się pokryć, z zastrzeżeniem że podczas rundy finałowej powinien zostać zagrany co najmniej jeden utwór nie wykonany podczas eliminacji.

8. Po dacie zamknięcia rejestracji nie dopuszcza się możliwości zmiany programu na 25 lutego 2019  .

9. Laureaci są zobligowani do zagrania nieodpłatnie podczas koncertu laureatów .

10. Koszty podróży i pobytu pokrywane są przez uczestnika. Aczkolwiek na prośbę uczestnika, istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania u rodzin wspierających konkurs.

UWAGA: Jeśli interesuje Państwa zakwaterowanie u jednej z rodzin, należy powiadomić o tym organizatorów, wysyłając odpowiednią prośbę po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji. Pismo powinno zostać wysłane bez zwłoki, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Prośbę o zakwaterowanie należy wysłać przed 25 lutego 2019 (po złożeniu kompletnego formularza rejestracyjnego)

Każdy z uczestników który chciałby zamieszkać u jednej z rodzin, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 50 euro. Pieniądze powinny być wpłacone po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji w konkursie. Kwota 50 euro zostanie zwrócona uczestnikowi dzień po koncercie laureatów, w sekretariacie konkursu, wyłącznie w formie gotówki (pod warunkiem nie uszkodzenia mienia gospodarzy). W przypadku odmowy kandydata w uczestnictwie w konkursie, zaliczka nie zostanie zwrócona.

Zakwaterowanie u rodzin jest możliwe tylko w czasie trwania konkursu: 25 kwietnia 2019 : przyjazd (po zgłoszeniu się do administracji l’École de Musique Tchaikovsky), 29 kwietnia 2019 : wymeldowanie się (08.00-10.00).

Przedłużenie pobytu u rodzin nie jest możliwe. Uczestnicy chcący przedłużyć swój pobyt w Brukseli, są uprzejmie proszeni o zarezerowanie miejsca w jednym z hoteli.

Uczestnicy którzy zostaną zakwaterowani u jednej z rodzin, muszą zglosić w pierwszej kolejności do administracji l’École de Musique Tchaikovsky w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat miejsca zamieszkania.

Zamieszkanie u jednej z rodzin wiąże się wyłącznie z zapewnieniem przez gospodarzy, miejsca pobytu dla jednej, dwóch bądź trzech osób. Zakwaterowanie udostępniane jest z życzliwości rodziny przyjmującej gości i nie wiąże się z żadnymi innymi zobowiązaniami. Pożywienie, koszty podróżowania po mieście, transfer na lotnisko jak i organizacja inych usług związanych z pobytem, leżą w gestii uczestnika.

11. Kandydaci muszą przybyć na miejsce przesłuchań co najmniej godzinę przed swoim występem.
12. Kandydat decyduje o kolejności utworów.
13. Nauczyciel nie może znajdować się na scenie w trakcie występu swoich uczniów.
14. Członek jury nie może oceniać swoich uczniów uczestniczących w konkursie.
15. Kandydat który otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach konkursu, nie może wystąpić w tej samej kategorii.
16. Zabrania się fotografowania czy filmowania podczas przesłuchań. Dyrekcja konkursu rezerwuje sobie prawo do fotografowania, nagrywania i publikowania wszystkich przesłuchań konkursowych.
17. Jury składa się z pianistów i pedagogów międzynarodowej renomy.
18. Od decyzji jury nie ma możliwości odwołania. Jury może również zadecydować o nie przyznaniu nagrody w danej kategorii. W przypadku ex-aequo, głos przewodniczącego bądź przewodniczącej jury jest rozstrzygający.
19. „Merci, Maestro!” zastrzega sobie prawa do emisji przesłuchań konkursowych w radiu i telewizji, bez wypłacania wynagrodzenia kandydatom.
20. „Merci, Maestro!” zastrzega sobie prawo do modyfikowania regulaminu w interesie konkursu.
21. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie, wpisowe nie zostanie zwrócone.
22. Wszystkie utwory wybrane przez kandydatów, muszą być zaakceptowane przez jury, i być częścią powszechnie opublikowanego repertuaru.
23. Jury każdego etapu, może wybrać utwory do zaprezentowania, z programu uczestnika.
24. Finaliści zostaną ogłoszeni po zakończeniu przesłuchań uczestników danej kategorii.
25. Kolejność przesłuchań uczestników ustala się w kolejności alfabetycznej. Jednakże, Dyrekcja konkursu rezerwuje sobie prawo do modyfikowania kolejności.
26. Dyrekcja konkursu, nie jest odpowiedzialna za szkody fizyczne czy materialne które mogą wynikać z uczestnictwa bądź z asystowania w konkursie.
27. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za osobiste ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie od ryzyka i rzeczy osobistych.