Zgłoszenie

 

Aplikacja wiąże się z kilkoma krokami:

 

1. Opłatę rejestracyjną

Kategoria A: 60 euro wpłacone w 2 ratach:

  • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 30 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
  • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 30 euro (saldo: 60-30) = 30 euro) zostanie wypłacone do 5 marca 2019 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
  • Wybranych maksymalnie 20 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 1 marca 2019 r

Kategoria B: 80 euro wpłacone w 2 ratach:

  • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 40 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
  • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 40 euro (saldo: 80-40 = 40 euro) zostanie wypłacone do5 marca 2019 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
  • Wybranych maksymalnie 20 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 1 marca 2019 r

 Kategoria C: 100 euro wpłacone w 2 ratach:

  • Bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 50 euro za pośrednictwem przelewu bankowego (patrz szczegóły bankowe poniżej) wraz z linkiem YouTube z niedawnym nagraniem uczestnika i wszystkimi dokumentami wymienionymi w pozycji 6.
  • Jeśli zostanie zaakceptowana, pozostałe 50 euro (saldo: 100-50 = 50 euro) zostanie wypłacone do 5 marca 2019 r. na konto bankowe wymienione poniżej.
  • Wybranych maksymalnie 21 kandydatów zostanie poinformowanych przez administrację konkursu do 1 marca 2019 r

Wpisowe należy przelać na konto bankowe : „l’École de Musique Tchaikovsky”, Bank: ING;  IBAN:  BE94 3101 7895 7814 ; BIC: BBRUBEBB. W tytule przelewu proszę wpisać: „Merci, Maestro + nazwisko, imię kandydata”

UWAGA: Wszelkie opłaty bankowe związane ze zleceniem przelewu, muszą być pokryte przez uczestnika.

2. Po wypełnieniu online formularza, należy go wysłać wraz z kolorowym zdjęciem (odpowiednim do wykorzystania w celu promowania konkursu) i kopią paszportu lub dowodu osobistego uczestnika konkursu i opiekuna (w formacie .jpg) na adres: info@mercimaestro.beData zamknięcie rejestracji jest wyznaczona na 25 lutego 2019 .

Niemniej jednak, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów, jeśli zostanie uzyskana maksymalna liczba uczestników.

 

Please note that by completing the application form you declare that you agree with Terms and Conditions of the “Merci, Maestro!” piano competition.