Aanvraagprocedure

 

"Merci,Maestro!" staat open voor jonge pianisten uit de hele wereld, dus alle jonge pianisten kunnen zich voor deelname aanmelden. 

De aanvraag houdt het volgende in:

Alle deelnemers aan de wedstrijd moeten ONLINE aanvraagformulier voor de voorselectie van het vergelijkend onderzoek en betaal het inschrijfgeld* met een creditcard (nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld).

Alle videolinks moeten bij het registratiedocument worden gevoegd. Indien bepaalde gegevens of documenten ontbreken, wordt de inschrijving niet in aanmerking genomen.

*Deelnamekosten worden niet terugbetaald.

Aanmeldingen voor de voorselectie moeten vóór 1 maart 2024 worden ingediend.

Belangrijke deadlines:
  • 1 maart 2024 - voorselectie kan worden aangevraagd (inclusief 25 euro inschrijfgeld) via DEZE link
  • 10 maart 2024 - de resultaten van de voorselectie worden bekendgemaakt
  • 12 maart 2024 - voor geselecteerde kandidaten -> volledige registratiekosten moeten worden betaald en alle vereiste documenten moeten worden ingediend

Door het sollicitatieformulier in te vullen verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van de pianowedstrijd "Merci, Maestro!".

Alle sollicitanten worden per e-mail in kennis gesteld van het feit of zij al dan niet tot het vergelijkend onderzoek zijn toegelaten, nadat het sollicitatieformulier is gecontroleerd en de betaling van de administratiekosten en andere bovengenoemde documenten zijn ontvangen. Onvolledige sollicitatieformulieren worden niet in aanmerking genomen.

Wijzigingen in het repertoire zijn niet meer toegestaan na inschrijving bij de wedstrijd.

Alle vragen over de sollicitatieprocedure kunnen worden gemaild naar: info@mercimaestro.be.