Regels en voorwaarden

1. Internationaal Pianoconcours Merci, Maestro! staat open voor jonge pianisten uit de hele wereld. Het concours vindt plaats in Brussel, België, op 12-16 april 2023 na de voorselectie op 6-10 maart 2023 (voorselectie is gebaseerd op video-opnames).

2. Er zijn 4 categorieën voor de wedstrijd: A, B, C en D:

 • Categorie A: voor kandidaten die op het tijdstip van het vergelijkend onderzoek jonger zijn dan 10 jaar (inclusief leeftijdsgroep)
 • Categorie B: voor kandidaten van 11 tot en met 14 jaar oud (inclusief) op het tijdstip van het vergelijkend onderzoek
 • Categorie C: voor kandidaten van 15 tot en met 20 jaar oud (voor de duur van het vergelijkend onderzoek)
 • Categorie D: voor kandidaten van 21 tot en met 25 jaar oud (voor de duur van het vergelijkend onderzoek inbegrepen)

Het Galaconcert van de winnaars is momenteel gepland voor zondag 16 aprilth Stadhuis van Brussel , Gothique zaal (Brussel).

3. Het vergelijkend onderzoek bestaat uit:

Voor de categorieën A, B, C, D:

 1. Voorselectie (via video-opname).

Na inschrijving worden alle kandidaten uitgenodigd voor een voorselectie.

Het aantal deelnemers aan de voorselectie is niet beperkt.

Tijdens de voorselectie (via video-opname) worden maximaal 80 kandidaten voor alle categorieën aanvaard voor deelname aan het concours.

De lijst van deelnemers die doorgaan naar de volgende rondes wordt op 10 maart 2023 (na 20:00 uur) gepubliceerd op onze website.

De jury heeft het recht om in elke categorie meer kandidaten toe te voegen indien andere kandidaten zich uit het vergelijkend onderzoek terugtrekken.

 1. Eerste ronde (life performance in Brussel).

Het aantal deelnemers voor de eerste ronde: maximaal 80 kandidaten voor alle categorieën

Tijdens de eerste ronde worden maximaal 40 kandidaten voor alle categorieën aanvaard voor deelname aan de tweede (finale) ronde van het concours.

De lijst van de deelnemers aan de eindronde wordt bekendgemaakt na de beraadslaging van elke categorie aan het einde van de dag.

 1. Tweede (finale) ronde (life performance in Brussel).

Het aantal deelnemers voor de eindronde maximaal 40 kandidaten voor alle categorieën

De lijst van de deelnemers aan de eindronde wordt bekendgemaakt na de beraadslaging over ALLE categorieën.

De lijst met winnaars wordt bekendgemaakt tijdens het GALA-concert.

De eerste en de laatste ronde zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

4. Programmavereisten

Duur van het programma:

Het programma van de voorselectie en de eerste ronde kan worden herhaald.

De programma's van de Eerste en de Finale ronde mogen worden herhaald, maar tijdens de Finale ronde moet één nieuw stuk worden gepresenteerd dat nog niet tijdens de Eerste ronde is uitgevoerd.

1. Voorselectie

Voor alle categorieën: YouTube of een andere downloadlink voor een videobestand van een programma dat de aanvrager onlangs heeft uitgevoerd. Opname kan van elk optreden, wedstrijd of zelfgemaakt zijn. 

Programma voor alle categorieën: één deugdzame studie en werken van vrije keuze

 • Categorie A: maximaal 5 min
 • Categorie B: maximaal 10 min .
 • Categorie C: maximaal15 min .
 • Categorie D: maximaal20 min.

2. Eerste ronde:

Categorie A : maximaal 8 minuten

 1. Een van de stukken van J.S. Bach
 2. Een virtuoze studie (etude) van Czerny, Clementi, Chopin, Liszt
 3. Een werk(je) van vrije keuze 

Categorie B : maximaal 10 minuten

 1. Een van de Prelude en Fuga uit WTC of twee- of driedelige uitvinding van J.S. Bach
 2. Een virtuoze studie (etude) van Czerny, Clementi, Chopin, Liszt, Lyatoshynsky, Bortkiewicz
 3. Een werk(je) van vrije keuze

Categorie C : maximaal 15 minuten

 1. Een van de Prelude en Fuga van J.S. Bach van WTC
 2. Een virtuoze studie (etude): F.Chopin, F.Liszt, C.Saint-Saëns, C.Debussy, V.Kosenko Etude op.19 n 4 (Courante) ; V.Kosenko 11 etudes op.8 (n 1,3,5,6,9)
 3. Een werk(je) van vrije keuze

Categorie D : maximaal 30 minuten

 1. Een van de Prelude en Fuga van J.S. Bach van WTC
 2. Een virtuoze studie (etude) : F.Chopin, F.Liszt, C.Saint-Saëns, C.Debussy, B.Lyatoshynsky "Concert Etude-Rondo ", S.Bortkiewicz 10 etudes op.15 (n 1,3,5,9)
 3. Een deel van een klassieke sonate (tempo allegro) of variaties: Haydn, Mozart, Beethoven

3. Tweede (finale) ronde:

Categorie A : maximaal 10 min

 1. Een van de stukken van J.S. Bach
 2. Weinig stukjes van een vrije keuze

Categorie B : maximaal 15 min

 1. Een deel van een klassieke sonate (tempo allegro) of variaties: Haydn, Mozart, Beethoven
 2. Weinig stukjes van een vrije keuze

Categorie C : maximaal 20 min

 1. Een deel van een klassieke sonate (tempo allegro) of variaties: Haydn, Mozart, Beethoven
 2. Weinig stukjes van een vrije keuze

Categorie D : De deelnemers moeten een van de volgende pianotrio's spelen:

 1. L.van Beethoven, Piano Trio Op.1 No.3 in C minor
 2. L.van Beethoven, Piano Trio op.70 no.1 in D-Major, "Ghost" N 5

Het concours levert cello- en vioolspelers voor trio-optredens.

Het concours levert cello- en vioolspelers voor trio-optredens.

5. De volgorde van de uit te voeren stukken:

Eerste ronde:

 1. Een van de stukken van J.S. Bach
 2. Een deugdzaam onderzoek
 3. Een werk(je) van vrije keuze

Tweede ronde:

 1. Bach (categorie A) / Een deel van een klassieke sonate (tempo allegro) of variaties : Haydn, Mozart, Beethoven (categorieën B, C)
 2. Weinig stukjes van een vrije keuze

6. Prijzen:

Prijzen voor de winnaars van het Internationale Concours voor Jonge Pianisten "Merci, Maestro!"

Categorie A:

 • Eerste prijs: 150 euro
 • Tweede prijs: 100 euro
 • Derde prijs: 50 euro

Categorie B:

 • Eerste prijs: 200 euro
 • Tweede prijs: 150 euro
 • Derde prijs: 100 euro

Categorie C:

 • Eerste prijs: 300 euro
 • Tweede prijs: 200 euro
 • Derde prijs: 150 euro

Categorie D:

 • Eerste prijs: 500 euro
 • Tweede prijs: 300 euro
 • Derde prijs: 200 euro

Speciale prijzen: 

 • Prijzen voor de jongste veelbelovende deelnemer in elke categorie
 • Speciale diploma's
 • Deel van de beurzen om deel te nemen aan het festival & masterclasses International Music Academy "FORTE"(www.musicacademy.be) met beroemde musici
 • Speciale prijzen: deelname aan diverse workshops, concerten en festivals in Europa

Indien meerdere winnaars hetzelfde aantal punten behalen, wordt de prijs in gelijke verhouding onder hen verdeeld.

Alle winnaars ontvangen diploma's en geldprijzen tijdens het galaconcert.

Indien de winnaars niet aanwezig zijn op het GALA-concert zullen de prijzen en diploma's niet worden overhandigd. 

Alle finalisten zullen diploma 's ontvangen voor hun aanwezigheid op het secretariaat van de wedstrijd. 

Deelnamecertificaten voor deelnemers die niet voor de eindronde zijn geselecteerd, worden uitgereikt op de avond na de bekendmaking van de resultaten van de eerste ronde op het secretariaat van het concours.

7. Administratiekosten:

 • Een niet-terugbetaalbaar inschrijfgeld van 20 euro op het moment van de inschrijving (creditcard) samen met een YouTube-link met een recente opname van de deelnemer en alle documenten die in de vereisten voor inschrijving worden genoemd vóór1 maart 2023.
 • Geen extra documenten, geen wijzigingen van het programma na indiening bij de deelname worden geaccepteerd.
 • Indien de lijst van documenten niet volledig is ingevuld, heeft de administratie het recht de deelname niet te aanvaarden.
 • De geselecteerde kandidaten worden uiterlijk op 10 maart 2023 door de administratie van het vergelijkend onderzoek op de hoogte gesteld. De rest te betalen voor de geselecteerde kandidaten:
 • Categorie A: 40 euro 
 • Categorie B: 60 euro 
 • Categorie C: 80 euro 
 • Categorie D: 100 euro 

8. De inschrijving moet worden ingediend vóór 1 maartst, 2023.

U kunt zich HIER inschrijven.

Wijzigingen in het repertoire zijn niet meer toegestaan na inschrijving bij de wedstrijd.

Alle videolinks, documenten voor visumaanvragen, foto's van de deelnemers, enz... moeten bij het inschrijvingsdocument worden gevoegd. Onvolledige inschrijvingen worden niet in aanmerking genomen.

*Opgelet! Buitenlandse deelnemers aan de Wedstrijd, die een inreisvisum voor België nodig hebben, zullen pas na betaling van de administratiekosten een uitnodigingsbrief ontvangen waarin zijn/haar deelname aan de Wedstrijd wordt bevestigd.

Alle bewijsstukken voor visumaanvragen zullen per e-mail worden toegezonden. Indien originele documenten nodig zijn, zal de deelnemer 20 euro portokosten voor zijn rekening nemen.

9. Alle reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de kandidaat. 

De kandidaten kunnen een aanvraag indienen voor gratis accommodatie in een van onze zorgvuldig geselecteerde gastgezinnen.

Elke deelnemer die in een gastgezin wil verblijven, moet de aanvraag voor accommodatie in een gastgezin invullen en aan de organisatoren van het Concours zenden. Het aantal beschikbare plaatsen in gastgezinnen is beperkt.

Meer informatie over de gastgezinnen vindt u HIER.

10. Registratie van de deelnemers

Degenen die persoonlijk deelnemen, worden vriendelijk verzocht zich bij aankomst in te schrijven.

De registratie vindt plaats bij: 

Piano's MAENE BRUSSELS, Rue de l'Argonne 37, 1060 Bruxelles (Sint-Gillis)

 • Voor categorie D: Dinsdag11 april 2023 (tijd te bevestigen)
 • Voor categorie C: woensdag 12 april 2023 (tijd te bevestigen).
 • Voor categorie A en B: vrijdag 14 april 2023 (tijd te bevestigen).

11. Repetities (alleen voor de deelnemers aan het vergelijkend onderzoek)

Repetities aan de piano van de wedstrijd:

 • CAT C, D Dinsdag11 april 2023 (tijdstip te bevestigen) 
 • CAT A, B Vrijdag 14 april 2023 (tijdstip te bevestigen)

Repetities-trainingen in de zalen met piano:

 • CAT C, D 11-15 april 2023 : 09:00 - 18:00 
 • CAT A, B Donderdag - 14-15 april 2023: 09:00 - 18:00 

12. Alle werken moeten uit het hoofd worden uitgevoerd, zonder tussenschotten en zonder herhalingen.  

13. Wijzigingen in het repertoire zijn niet toegestaan na inschrijving op het concours.

14. De prijswinnaars verbinden zich ertoe een benefietconcert voor het concours te geven.

15. Alle winnaars ontvangen diploma's en geldprijzen tijdens het galaconcert.

Indien de winnaars niet aanwezig zijn op het GALA-concert zullen de prijzen en diploma's niet worden overhandigd. 

16. De kandidaten moeten minimaal 30 minuten voor het optreden aanwezig zijn.

17. Indien de kandidaat een student is van een van de juryleden kan dit lid niet stemmen.

18. De kandidaat die al een prijs heeft ontvangen, kan niet nog een keer deelnemen in dezelfde categorie.

Het is het publiek verboden tijdens de voorstellingen te fotograferen of te filmen. De directie van het Concours heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnamen te maken en te reproduceren, evenals uitzendingen op radio en TV.

19. De leden van de jury zijn musici en docenten met een wereldwijde reputatie.

20. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. Alleen de leden van de jury zijn bevoegd voor elk geschil. Hun beslissingen zijn onherroepelijk en mogen niet worden gemotiveerd. Het is mogelijk dat de leden van de jury beslissen geen prijs toe te kennen in een categorie. Indien twee kandidaten op dezelfde plaats eindigen, beslist de Voorzitter van de Jury over de winnaar.

21. De wedstrijd "Merci, Maestro! " behoudt zich het recht voor om, zonder betaling van een vergoeding, opnames te maken en te verspreiden voor media en andere doeleinden, met inbegrip van het internet, en om alle fasen van het concours, alle prijsuitreikingen en concerten op te nemen, uit te zenden, te filmen, op te nemen, te fotograferen of live te streamen.

22. De wedstrijd "Merci, Maestro! " behoudt zich het recht voor de voorwaarden en regels in het belang van de wedstrijd te wijzigen.

23. Indien de kandidaat weigert aan het vergelijkend onderzoek deel te nemen, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

24. Alle door de kandidaten zelf gekozen stukken moeten door de jury worden aanvaard en in een repertoire worden opgenomen.

25. De bekendmaking van de finalisten van een categorie vindt plaats na de verschijning van alle kandidaten van de categorie (aan het eind van de dag).

26. De kandidaten worden in alfabetische volgorde geplaatst. De leiding van het vergelijkend onderzoek heeft echter het recht de volgorde te wijzigen.

27. De directie van de wedstrijd is niet verantwoordelijk voor enige fysieke of materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd.

28. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor een persoonlijke ziektekosten-, risico- en persoonlijke bezittingenverzekering.

29.Vanaf editie 2023: tijdens het concours mag geen muziek van Russische componisten worden uitgevoerd.